Parkland音樂台 ZolarWind – 七百萬個小宇宙

【Parkland音樂台】
一日一感動: ZolarWind – 七百萬個小宇宙
整個繁華城市 被光吞併
百萬人在世間 燃亮信心去匹敵
相信 別耗掉渺小的生命
甚麼的角色 亦可得到尊敬

一個地方能被稱為繁華,
係因為每個市民謹守每一個崗位。
呢首歌,係送比為生活打拼既你。
Parkland音樂台 Playlist: http://bit.ly/1LgSN31
ZolarWind – 七百萬個小宇宙: https://youtu.be/X91aKXZIeQs

btn_back