Parkland音樂台 Super Girls – 有沒有我?

【Parkland音樂台】
一日一感動: Super Girls – 有沒有我?
明明沒答案 為何問答案
迷戀到我這樣狂
明明是怕看 為何尚偷看
懷著殘餘盼望

聽落首歌冇想像中咁悲,
或者小編將感情諗得比較直接。
如果你需要去到偷看既地步,
你覺得仲有盼望可言嗎?
Parkland音樂台 Playlist: http://bit.ly/1LgSN31
Super Girls – 有沒有我?: https://youtu.be/5L8uesQoxNI

btn_back