Parkland音樂台 SEESAW – 約束/虐畜

【Parkland音樂台】
一日一感動: SEESAW – 約束/虐畜
為何 容忍這價值觀
讓物慾 吞噬人性
只為求 一時炫耀
但仍 隨處可見

Nu-metal的咆哮去表達動物的痛苦,
而事實上佢地既痛苦係呢種咆哮都表達唔到。
所以做之前,停一停,諗一諗。
Parkland音樂台 Playlist: http://bit.ly/1LgSN31
SEESAW – 約束/虐畜: https://youtu.be/lDNTzxDk5dQ

btn_back