Parkland音樂台 JW 王灝兒 – 矛盾一生

【Parkland音樂台】
一日一感動: JW 王灝兒 – 矛盾一生
矛盾只因深愛著 你知嗎
誰期望這刻擁抱完 然後吵架
你為我放一場煙花 跌下來瘡疤
痛定思痛 未來 算吧
回頭看最初多快樂 記得嗎
竟會沒決心成家
當你遲遲未改變 就讓我改變吧
這個決定多可怕

其實好多年輕人未必真係知自己想點,
只想一味享受同伴侶既快樂,
但又完全冇諗過大家既將來。
如果你答未諗過,
其實係咪反映緊你唔想諗?
Parkland音樂台 Playlist: http://bit.ly/1LgSN31
JW 王灝兒 – 矛盾一生: https://youtu.be/v0_cXepCVgg

btn_back