Parkland音樂台 逆流 – 皇

【Parkland音樂台】
一日一感動: 逆流 – 皇
風勁如刀割
心血在流淌
傷痛拋開
翻江倒海
我為我皇

首歌並唔係叫你去統治世界,
而係希望你可以為自己奮鬥,
為理想而努力,做自己的皇。
如果自己既生命都不能作主,
咁你既人生到底仲有咩意義?
Parkland音樂台 Playlist: http://bit.ly/1LgSN31
逆流 – 皇: https://youtu.be/wOuLXnGu3A0

btn_back