Parkland音樂台 張敬軒 – 靈魂相認

【Parkland音樂台】
一日一感動: 張敬軒 – 靈魂相認
親 多麼的清楚我內心
看我這一臉傻淚 語言全徒勞了
表情如何延伸 細意讚歎某種緣份
我的親 知否此刻一對靈魂終相認了
尋覓百年來和你 相印

一個人可以咁了解你,
咩都唔使講就知道你諗緊咩,
係你既福份,都係緣份。
或者你地既靈魂,早已互相牽引。
Parkland音樂台 Playlist: http://bit.ly/1LgSN31
張敬軒 – 靈魂相認: https://youtu.be/PZSp9mTgx6E

btn_back